(8 SKP IDI) Jadwal Pelatihan EKG PERKI 2023

dr. Fadhilah Az Zahro, CIMI
By -
0


(8 SKP IDI) Jadwal Pelatihan EKG PERKI 2023

Januari 2023

14-15 Januari 

21-22 Januari 

25-26 Januari 


Februari 2023

11-12 Februari

15-16 Februari

25-26 Februari


Maret 2023

11-12 Maret 

17-18 Maret

24-25 Maret


Registrasi bit.ly/ekgperki2021


Jl. Danau Toba No 139 A-C 

Jakarta PUSAT 

bit.ly/PERKIHOUSE

@aclsperki

aclsperkimarketing@gmail.com

ekgperki@gmail.com


Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)